Kekrbxdbrtwnm3wbysnp

Författarcoaching

Individuell feedback och coaching för ditt framgångsrika skrivande!

  Enroll in Course

Författarcoaching

Individuell feedback och coaching för ditt framgångsrika skrivande!

Vill du ha inspiration och några goda råd om ditt manus? Eller behöver du helt enkelt komma igång eller avsluta en bra idé? Som författarcoach hjälper jag dig vidare i ett ofärdigt manus, eller hjälper dig lägga den där sista touchen på ett nästan färdigt manus. Som författare får vi lära oss att uttrycket ”kill your darlings” stämmer mer än väl, ofta handlar det om att faktiskt ta bort det som man själv tycker är så himla bra – eftersom det kanske gör texten långrandig, för detaljerad eller spretig. Ett annat uttryck är ”I begränsningen ligger mästaren”, och i just de tillfällena kan en författarcoach vara ypperlig att ha!

Du får utförlig konstruktiv kritik, både i själva manustexten (oftast då vad gäller grammatik) och som en egen sammanfattning. Vi kan också föra en dialog per mail, lite beroende på vad du själv önskar. Slutligen kan jag hjälpa dig att fatta ett beslut hur du ska gå vidare med ditt manus (om du t.ex. ska försöka få den publicerad, och var du då ska vända dig). Sammanfattningsvis får du:

  • hjälp att lyfta fram berättelsens budskap
  • råd om språket i texten
  • tips om fungerande rutiner i ditt skrivande
  • konstruktiv kritik om dig som författare, vilket leder vidare till en möjlighet till personlig utveckling
  • vägledning i hur du ska gå vidare


Your Instructor


fil dr Sophia Lovgren
fil dr Sophia Lovgren

Jag driver Visionary Life, som är både ett bokförlag och ett coaching & consulting företag, med totalt sex publicerade böcker. Jag har skrivit sex böcker (vetenskapliga och skönlitterära) och fem vetenskapliga rapporter, medverkat som medförfattare i tre antologier samt författat ett hundratal artiklar (debattartiklar m.m.).

Jag har disputerat i sociologi och arbetat som forskare och strateg, samt haft olika chefsuppdrag (främst civilsamhälleliga uppdrag) sedan 2004. Mitt stora engagemang är att stötta processer och transformationer, på individ- och samhällelig nivå, i vårt skapande av en bättre värld.

Författandet och skrivandet har varit min stora passion, redan som tioåring hade jag tre färdiga manus. Jag har under större delen av mitt vuxna liv använt mig av dagboksskrivande, i min personliga utveckling, med mycket goda resultat. Forskarrollen (1998-2006) med en sociologisk avhandling 2002 kändes relativt självklar, men det gav mig också mycket professionell tillfredsställelse att få vara handledare åt universitetsstudenter när de skrev sina uppsatser. Sedan 2004 har jag därför också erbjudit mina tjänster som författarcoach, och fått förmånen att se fem olika manus bli böcker.

Att skriva, och att få formulera sin berättelse, ger både författaren och läsaren stor glädje, där både skrivandet och läsandet kan bli en terapeutisk resa som leder till större insikt om ens egna inre liv! För mig är det en genuin äventyrsresa att få följa utvecklingen av en blivande författare!

För kontakt, maila [email protected]

Läs mer på https://www.visionarylife.se/


Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!