En konsultation innebär ett möte för att fråga om råd, att överlägga - med sig själv och konsulten. Rådfrågandet och överläggandet sker genom en ökad intuitiv medvetenhet, både hos den som frågar och hos den som svarar. Det kan t.ex. vara familjesituation, kärleksrelationer, barndomshändelser, arbetssituation m.m. På ett sätt kan vi uttrycka det som att "läsa av någon" och det som pågår i livet runtomkring.

En konsultation kan till viss del liknas vid en coaching, men med den stora skillnaden att det inte i första hand handlar om att utveckla insikter om egna inre utmaningar och styrkor eller tydliggöra önskade mål eller möjliga lösningar. Det KAN i en konsultation mycket väl komma upp ämnen som självkänsla, relationer, arbetssituation osv. och det KAN också bli ett längre samtal kring detta. Men en konsultation är på många sätt mer interaktiv; den som erbjuder konsultationen ger uttryck för det som finns att "läsa av" kring den som söker en konsultation.

Det finns kritiker som vill fördumma eller misstänkliggöra "läsandet" av en annan människa, men faktum är att kvantfysiken bevisat möjligheten till detta sedan lång tid tillbaks. Vi enskilda individer är ett neuro-nätverk (dvs vi består av sensoriska neurotiner, som i sig utgår från neuroner) och det finns vetenskapliga studier som bevisat att vi tillsammans ingår i ett större neuro-nätverk. Neuroner vill kopplas ihop, de vill skapa kontakt. Och när det sker en ny kontakt, så skapas en ny kunskap. Jag tror att vi alla upplevt känslan av euforiska AHA-känslor eller av synergier med andra människor, som t.ex. ringa en god vän som precis just då ringer dig eller "bara veta" att något stort hänt någon som står dig nära men som fysiskt befinner sig långt bort. Detta är neuro-nätverket, eller kvantfältet.

Vi är alla skapta för att kunna tala med vår levande värld, men det handlar också om att utveckla en känslighet för att kunna göra det. Verkligheten reflekterar oss hela tiden. Vårt hus, vår bil, våra djur. Hur vi mår, så mår vår nära verklighet. En person som kan "läsa av" andra människor rör sig alltså i kvantfältet och använder olika verktyg för att kunna vara till hjälp i form av en konsultation.


Vi är alla skapta för att vara extra ordinära. Med kunskap så skapar vi alla verktyg som behövs för att klara av utmaningar.

Konstruktiv, entusiasmerande och engagerad!

Att definiera en konsultation som sker i ett helhetsperspektiv på själ, sinne och kropp och som baseras på mina kunskaper som existentiell coach och intuitiv konsult är inte helt lätt, men grunden är som beskrivits ovan en utgångspunkt för den gemensamma kvantfysiska verklighet vi alla befinner oss i som gör det möjligt för vem som helst (som vill) att läsa in vad som pågår hos en annan människa eller i en kontext.


Jag har arbetat med coaching sedan år 2004. Under flera år drev jag också en bokhandel där jag dels sålde böcker med fokus på personlig utveckling, andlighet, hälsa och välbefinnande och dels erbjöd kurser och coaching. Förutom mångårig erfarenhet som existentiell coach så är jag också filosofie doktor i sociologi samt har haft ledarbefattningar inom både akademiska världen och civilsamhället i över 15 års tid. Dessutom är jag författare till 10+ böcker, både vetenskapliga och med fokus på personlig utveckling. Läs mer här. Här finns mina onlinekurser.

Välj nedan alternativ

FREE

Första gången konsultation

Pröva 15 minuter kostnadsfritt, betala därefter om du vill fortsätta

Du får tillfälle att pröva på konsultation under en kvart och vill du fortsätta så sker betalning med swish / paypal.me för resterande 45 minuter (400kr).


Boka direkt i Calendly: https://calendly.com/sophiavisionarylife

500 kr

Konsultation en timme

Trogen kund rabatt

Alla konsultation efter den första. Ursprungligt pris 800kr/timmen.


Boka direkt i Calendly: https://calendly.com/sophiavisionarylife

Frequently Asked Questions

Får jag tillbaks pengarna om jag inte är nöjd med mitt köp?

Om du är missnöjd med din konsultation, så kan vi ha en dialog kring detta. Mitt mål är att varje kund ska vara en nöjd kund, och det är inte ofta som jag haft missnöjda kunder. Ett missnöje kan också bero på svaren som gavs, inte på kvaliteten av konsultationen.


Hur bokar jag en konsultation?

När du valt och betalat en konsultation, så kommer mer instruktioner om hur du bokar. Bokningen kan ske direkt på en bokningssida, om du betalat för konsultationen, eller genom kontakt på mail.


Kan jag köpa mer än en konsultation?

Absolut! Om du genast vill betala för fler än en konsultation, så väljer du bara igen att boka.