Ihqtyuusgad8myvujpdv

Mastermind Visionary Life

Utveckla dig själv och ditt skrivande i en trygg och stödjande grupp!

  Enroll in Course

Mastermind Visionary Life

Utveckla dig själv och ditt skrivande i en trygg och stödjande grupp

Några gånger per år så startar Mastermind Visionary Life i form av en författargrupp, som utgörs av en grupp deltagare på minst 5 och max 10 st deltagare. Syftet är att samla en grupp likasinnade och motiverade författare, som i en trygg och accepterande miljö får tillfälle att få värdefulla kommentarer på egna texter. Många deltagare uppskattar också uppsatta deadlines, då en specifik text ska vara klar för att delas med andra, då det skapar en struktur och ett flöde i skrivandet.Dessutom får deltagarna också tillfälle att öva på att själva ge kommentarer och reflektioner, på andras texter, vilket brukar kunna fördjupa kvaliteten i det egna skrivandet.

Forskning visar på tydligt samband mellan en grupps stöd och framgången i ett måluppfyllande. Det är genom en grupps regelbundna möten som du skapar disciplin i ditt skrivande, en disciplin som kan vara svår att hålla när ingen håller dig ansvarig för att hålla en deadline eller inte. Det är lätt att tappa både fart och motivation, när vardagens alla små måsten äter upp tiden, men din inre glöd och passion för att få skriva just din berättelse är värdefull!

Gruppen möts på video 10-12 tillfällen (alla deltagare ska ha fått möjlighet att få en egen text diskuterad). Vanligtvis handlar det om 1-2 tillfällen/månad, dvs gruppen pågår minst ett halvår och som mest ett år. Varje träff pågår ca 2 timmar, under kvällstid eller en helgdag). Mötet inleds med en inledning av gruppledaren på ca 15-20 minuter. Därefter diskuteras en deltagares text enligt givna kriterier, under ca en timmes tid. Avslutningsvis får de deltagare som vill möjlighet att be gruppen om stöd kring något som gäller deras egna skrivande, maxtiden för detta/deltagare är ca 15 minuter. Detta möjliggör att alla i gruppen som har det behovet, får möjlighet att få kort men aktuell feedback (dock inte på texter, det sker vid ett bestämt tillfälle under Mastermind).

Eftersom minimiantalet är fem st deltagare, för att säkerställa god kvalitet i gruppmötena, så kan första träffen dröja någon eller några månader. Oroa dig inte! Eftersom du nu är registrerad som deltagare, så kommer du kontinuerligt få ett nyhetsbrev med goda tips, aktuella nyheter m.m., som gör att du ändå får motivation och inspiration i ditt skrivande!


Your Instructor


fil dr Sophia Lovgren
fil dr Sophia Lovgren

Jag har skrivit sex böcker (vetenskapliga och skönlitterära) och fem vetenskapliga rapporter, medverkat som medförfattare i tre antologier samt författat ett hundratal artiklar (debattartiklar m.m.). Jag driver också Visionary Life, som är både ett bokförlag och ett coaching och consulting företag, med totalt sex publicerade böcker.

Författandet och skrivandet har varit min stora passion, redan som tioåring hade jag tre färdiga manus. Jag har under större delen av mitt vuxna liv använt mig av dagboksskrivande, i min personliga utveckling, med mycket goda resultat. Forskarrollen (1998-2006) med en sociologisk avhandling 2002 kändes relativt självklar, men det gav mig också mycket professionell tillfredsställelse att få vara handledare åt universitetsstudenter när de skrev sina uppsatser. Sedan 2004 har jag därför också erbjudit mina tjänster som författarcoach, och fått förmånen att se fem olika manus bli böcker.

Att skriva, och att få formulera sin berättelse, ger både författaren och läsaren stor glädje, där både skrivandet och läsandet kan bli en terapeutisk resa som leder till större insikt om ens egna inre liv! För mig är det en genuin äventyrsresa att få följa utvecklingen av en blivande författare!

För kontakt, maila info@sophialovgren.com

Läs mer på https://www.visionarylife.se/


Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!